1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ceramikatulowice.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach (49-130), ul. Przemysłowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576305, NIP: 9910502281, REGON: 362512047 o kapitale zakładowym w kwocie 4 250 600 zł, zwana dalej Ceramikatulowice.pl/sklep.

3. Ceramikatulowice.pl/sklep zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
§ 1 Jakie dane zbieramy?
1. Ceramikatulowice.pl/sklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu;

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
    a. kod pocztowy i miejscowość;
    b. kraj (państwo);
    c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu;
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) Nazwę firmy
b) dane adresowe firmy
c) NIP firmy
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
8. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
§ 2 W jakim celu zbieramy dane i jak długo je przetwarzamy?
1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
2. Analizy statystyk ruchu przy użyciu plików cookie i adresu IP, opisanych szerzej w paragrafie 4.
§3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Ceramikatulowice.pl/sklep będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
6. Sklep internetowy nie profiluje danych osobowych.
§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Ceramikatulowice.pl/sklep na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Ceramikatulowice.pl/sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. Ceramikatulowice.pl/ sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Ceramikatulowice.pl/ sklep wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Ceramikatulowice.pl/sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Ceramikatulowice.pl/sklep, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Edge;
   - Kliknij ikonę ustawień (3 kropki) i wybierz Ustawienia.
   - W sekcji Pliki cookie i uprawienia witryny wybierz Pliki cookie i dane witryny.
   - Zmodyfikuj ustawienia cookie, np. wyłącz zgodę na zapisywanie i odczytywanie w plikach cookie.
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
   - W lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Opcji (paski) i wybierz Opcje.
   - W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz poziom zabezpieczeń, zmieniając jednocześnie ustawienia cookie. Możesz też skorzystać z opcji
Własna ochrona, personalizując ustawienia.
   - Dodatkowe opcje ciasteczek znajdziesz poniżej, np. opcje czyszczenia pamięci podręcznej.
c) przeglądarka Chrome;
   - Kliknij ikonę menu Chrome, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu (3 kropki).
   - Kliknij opcję menu Ustawienia.
   - W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz Pliki cookie i inne dane witryny.
   - W sekcji Ustawienia ogólne dokonaj zmiany preferencji dot. plików Cookie.
   - Jeśli chcesz, by były akceptowane tylko własne pliki cookie, zaznacz pole przy opcji Blokuj pliki cookie innych firm.
7. Ceramikatulowice.pl/sklep może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Ceramikatulowice.pl/sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Ceramikatulowice.pl/sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 5 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Dane osobowe zbierane przez Ceramikatulowice.pl/sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Ceramikatulowice.pl/sklep.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Ceramikatulowice.pl/sklep zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Ceramikatulowice.pl/sklep może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Ceramikatulowice.pl/sklep roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Ceramikatulowice.pl/sklep nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
8. Ceramikatulowice.pl/sklep nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
9. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych biuro@ceramikatulowice.pl
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności i postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Ceramikatulowice.pl/sklep poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ceramikatulowice.pl
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2023 r.